Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Relacja koordynatora projektu Archiwum Pełne Pamięci

 „ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ WINCENTEGO WITOSA W ŚWIETLE ARCHIWALIÓW ODDZIAŁU IPN W KRAKOWIE”

- spotkanie z okazji 150. rocznicy urodzin Ojca Niepodległości

17 stycznia 2024 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie odbyło się spotkanie z cyklu „Archiwalne środy” zorganizowane z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa – trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ojca Niepodległości. Zostało ono poświęcone prezentacji materiałów historycznych dotyczących Wincentego Witosa, przekazanych przez rodzinę Mierzwów do zasobu archiwalnego krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

1Przemawia prowadzący spotkanie Michał Zajda z Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie
(fot. Janusz Ślęzak)

W spotkaniu udział wzięli: dr Mateusz Szpytma – Zastępca Prezesa IPN, Marzena Kruk – Dyrektor Archiwum IPN, Radosław Kurek – główny specjalista w Oddziałowym Archiwum IPN w Krakowie. Spotkanie poprowadził Michał Zajda z Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie.

Podczas swojego wystąpienia Zastępca Prezesa IPN, dr Mateusz Szpytma podkreślił rolę i znaczenie Wincentego Witosa, jako męża stanu, który walnie przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił także, iż: „(...) miał ogromny wpływ na rozwój świadomości narodowej wśród chłopów. W momencie, kiedy rozpoczynał działalność jeszcze wielu włościan w Galicji, w której żył, w której się urodził, uważało się za tutejszych - mówiło po polsku, ale słowo Polak było tylko synonimem szlachcica, czy ziemianina. On bardzo dużo uczynił ku temu, by chłopi stali się świadomymi Polakami”.

2     Wystąpienie Zastępcy Prezesa IPN
dr. Mateusza Szpytmy
(fot. Janusz Ślęzak)

Radosław Kurek w swoim wystąpieniu podkreślił natomiast, że wszystkie materiały dotyczące życia i działalności Wincentego Witosa, które znalazły się w zasobie archiwalnym krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej są darem rodziny Mierzwów pochodzącym z archiwum osobistego Stanisława Mierzwy – wieloletniego współpracownika Witosa oraz wybitnego działacza ruchu ludowego. Zaznaczył, że: „(...) jest to zbiór materiałów historycznych tyleż obszerny, co zróżnicowany”. Po zaprezentowaniu przykładowych dokumentów i fotografii zachęcił zgromadzonych do zapoznania się z pomocami archiwalnymi publikowanymi przez Instytut, które pozwolą zaznajomić się z całością tych niezwykle interesujących i cennych materiałów dotyczących Ojca Niepodległości.

Prelekcja Radosława Kurka,
głównego specjalisty Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie (fot. Janusz Ślęzak

3

W następnej kolejności głos zabrała Dyrektor Archiwum IPN, Marzena Kruk, która opowiedziała o ważnych kolekcjach dotyczących ruchu ludowego znajdujących się w zasobie archiwalnym Instytutu. Podczas swojego wystąpienia zaprezentowała m.in. bogaty zbiór plakatów i ulotek wyborczych Polskiego Stronnictwa Ludowego z 1947 r., zwracając przy tym uwagę na ogromną dysproporcję środków na agitację wyborczą w porównaniu ze stroną komunistyczną. Zachęciła również do prowadzenia badań, których podstawą mogą być materiały przekazywane do Instytutu przez prywatnych darczyńców w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci.

4 5
Wystąpienie Dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk
(fot. Janusz Ślęzak)

Konferencja zakończyła się pytaniami ze strony gości spotkania. Głos zabrał m.in. darczyńca materiałów dotyczących Wincentego Witosa – Wojciech Mierzwa, który podzielił się ze zgromadzonymi informacjami na temat zabezpieczenia przez swojego Ojca, Stanisława Mierzwę, materiałów historycznych stanowiących spuściznę po Wincentym Witosie.

4 5
Głos w dyskusji zabierają Michał Kozioł (po lewej) i Wojciech Mierzwa (po prawej)
(fot. Janusz Ślęzak)

Radosław Kurek
gł. specjalista OA IPN w Krakowie

Kraków, 18 stycznia 2024

Od redakcji
Wszyscy zainteresowani szczegółowym przebiegiem konferencji mogą obejrzeć prowadzoną „na żywo” internetową relację zapisaną pod adresem https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/195901,Zycie-i-dzialalnosc-Wincentego-Witosa-w-swietle-archiwaliow-IPN-Spotkanie-na-Prz.html
(WM)

Free business joomla templates