Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„Rubinowy” Jubileusz

DROGĄ WITOSA - JUBILEUSZ 40. LECIA…

 

17 czerwca 2012 roku Muzeum i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach obchodziło wspólny Jubileusz 40. lecia swojej działalności.

Warto pamiętać, że idea zorganizowania Muzeum pamiątek po wielkim przywódcy ruchu ludowego w Polsce i trzykrotnym premierze II RP Wincentym Witosie powstała znacznie wcześniej niż formalna uchwała powołująca Muzeum.

Już bowiem w latach 60-tych ubiegłego wieku spotykający się u Grobu W. Witosa działacze ludowi, wywodzący się głównie z witosowego i mikołajczykowskiego nurtu ruchu ludowego czynili starania o objęcie opieką muzealną - materialną i duchową spuściznę po Wincentym Witosie. Ci sami ludowcy w okresie wydarzeń „polskiego grudnia” w 1970 r. oraz „odwilży”, jaka wówczas w Polsce nastała przyspieszyli powołanie Muzeum. Rok po formalnym powstaniu Muzeum (listopad 1971), inicjatorzy jego utworzenia na czele z mecenasem Stanisławem Mierzwą doprowadzili w 1972 roku do powołania Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, organizacji  działającej na prawach stowarzyszenia, ale faktycznie będącej częścią niezależnego ruchu ludowego, którego oni sami byli niegdyś aktywnymi działaczami, spod znaku przedwojennego Stronnictwa Ludowego i powojennego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Powołanie Muzeum było sukcesem grupy działaczy ludowych, na czele których stał właśnie Stanisław Mierzwa, bliski współpracownik Witosa i kontynuator jego idei.

Jak pisał po latach Stworzyłem ośrodek w Wierzchosławicach, w którym  mogłaby zachować się myśl chłopska, Witosowa. Zaczynałem sam, a potem zachęcałem przyjaciół, działaczy starego pokolenia, ażeby nie zatracili wiary w słuszność tego, co robili, że droga chłopów do Polski  okazała się właściwa, że wreszcie warto ją kontynuować służąc Polsce, właśnie tu w Wierzchosławicach…

W ciągu 40-letniej działalności Muzeum stało się znaczącą placówką kulturalno-naukową na Ziemi Tarnowskiej, której głównym zadaniem jest pogłębianie tradycji ruchu ludowego.

Podczas niedzielnych uroczystości, wśród licznie przybyłych gości obecni byli m.in.: Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Stanisław Sorys - członek Zarządu Woj. Małopolskiego, prof. Franciszek Ziejka, prof. Alina Fitowa, rodzina Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy, przedstawiciele IPN w Krakowie i Rzeszowie, mieszkańcy Wierzchosławic.

Referat okolicznościowy pt.: „Wspaniały typ chłopa polskiego, podniesiony do wyższej potęgi. Stanisław Pigoń wobec Wincentego Witosa” wygłosił prof. dr hab. Franciszek Ziejka.

Podczas Jubileuszu za wieloletnią aktywność w pracy na rzecz Muzeum i Towarzystwa, medalem okolicznościowym Wincentego Witosa uhonorowano 10 zasłużonych osób. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. prof. Alina Fitowa, prof. Franciszek Ziejka, Jacek Mierzwa oraz dziennikarka tygodnika "Zielony Sztandar" Barbara Olak. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ryszard Ochwat i Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar dokonali również uroczystego otwarcia stałej wystawy fotograficznej: Życie i działalność Wincentego Witosa. Wystawa zawiera 64 historyczne, unikalne fotografie z życia W. Witosa uzupełnione cytatami z jego przemówień. Warto wspomnieć, że wierzchosławickie muzeum wzbogaciło się o historyczny sztandar ludowy koła ZSL w Zborowie, przekazany podczas uroczystości jubileuszowych przez Zarząd Gminny PSL w Solcu Zdroju.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wysłuchali referatu okolicznościowego odczytanego przez Jacka Mierzwę, a także występów muzycznych krakowskiego zespołu instrumentalnego „Sublima Trio”.

Janusz Skicki

Wierzchosławice, 21.06.2012 r.

Galeria zdjęć (foto J. Skicki)

Free business joomla templates